Hoa phượng – đâu cứ phải tháng 5?

Hoa phượng – đâu cứ phải tháng 5?

Tháng 9 20

Nhà mình ở Hải Phòng, phía sau khách sạn Pearl River nhìn ra bùng binh đường Phạm Văn Đồng, con đường nhiều hoa phượng nhất. Không dở hơi tới mức đi đếm lại, cũng không ngây thơ mà tin rằng chúng còn nguyên hơn 3,000 cây sau chừng ấy năm vật vạ và chừng ấy mùa mưa bão, nhưng chắc chắn là nhiều thật, và chúng...